Fabrika Temizliği İçin Uygun Olan Sanayi Tip Süpürgeler

/ / Sanayi Tipi Süpürgeler
Blog Görseli

Fabrikaların temizliği kullanılacak personel konusunda işletmelerin pek fazla seçim şansı olmadığından , kullanılacak endüstriyel temizlik makinaları seçimlerin bilinçli yapılması işletmeye fayda sağlayacaktır. Fabrika temizliğinde tozsuzlaşma , temiz çalışma alanı temiz iş beklentisi her geçen gün artmakta ve gereklilik halini almaktadır.Üretim alanlarındaki toz, üretim kalitesini olumsuz etkilemekte sağlıklı çalışma koşullarını tehdit etmekte hem de , bilgisayar destekli tezgahlarda , zaman içerisinde yüksek maliyetli arızalara neden olmaktadır.Üretim alanı temizliği ve tezgah temizliğinde ağırlıklı endüstriyel vakum makinaları da fabrika temizlik makinaları olarak kullanılır. Ülkemizde sanayi tipi süpürge denilince fiyatı,tedarik kolaylığı,eksik bilgi nedeniyle kömürlü motorlu süpürgeler akla gelmektedir.Kömürlü motorlu süpürgeler , kısa süreli ve mobil kullanımlar için uygun olabilir ancak değişik toz türlerinin bulunduğu, uzun süreli çalışmalar tozsuzlaşma hedefi için uygun değildir.Kağıt toz torbası ya da standart tekstil malzemeden üretilmiş toz filtresi ile emilen tozun %60 ‘ a yakın kısmını , vakum motorları üzerinden geçirerek ortama verir.İmalat alanlarında , ince metal toz,karbon tozu,un tozu,eloktrostatik toz gibi iletkenlik özelliği olan,çok ince olan tozlar,vakum motoru üzerinden geçerken motorda kısa sürede arızalara neden olmaktadır.Kömürlü vakum motorları ile üretilen süpürgeler ağırlıklı olarak en fazla üç motorlu olarak üretilmekte olup,yüksek emiş gücü gerektiren yerlerde yetersiz kalabilmektedir. Esasen endüstriyel vakum makinası denince dünyada kullanılan teknoloji asenkron motorlu vakum makinalarıdır.Bakım gerektirmeyen asenkron motorları ile kesintisiz yedi gün yirmidört saat çalışabilen endüstriyel fabrika temizleme makinalarıdır.İstenen güç aralığında seçimler yapılabilir.Kullanılacak yere göre özel filtre seçenekleri ile , % 100 ‘e yakın tozsuzlaşma elde etmek mümkündür.Karbon,metal talaşı,odun talaşı,elektrostatik toz,hav,un,çimento,çamur,taş gibi sıkıntılı atıkların vakumlanmasında asenkron motorlu vakum makinaları uzun vadede en kalıcı ve ekonomik çözümdür. Fabrika temizlik makinaları ,yoğun tezgahların bulunduğu bulunduğu işletmelerde,bina yapısının makine hareketine uygun olmayan fabrikalarda , asenkron motorlu ünitelerle merkezi vakum sistemleri kurulmaktadır.Tıpkı elektrik enerjisinin prizlerle kullanım alanına ulaştırılması,basınçlı havanın kullanım alanlarına ulaştırlması gibi vakumlu hava,temizlenmesi hedeflenen tezgahlara,işletmenin birimlerine pirizler aracılığıyla taşınmaktadır.Merkezi temizlik sistemi aracılığı ile işletme içerisinde,temizlenecek tezgahlarda sadece vakum hortumlarıyla istenmeyen toz,atık % 100 ‘e yakın ortamdan uzaklaştırılabilir.Fabrika süpürgesi denen asenkron motorlu temizlik makinaları her geçen kullanım alanı genişleyen sanayi tip temizlik makinası olmaktadır.