Halı Yıkama Makinası Gelişim Süreci

/ / Halı Yıkama Makinaları
Blog Görseli

Halı yıkama sektörüne girerken ülkemizin çok geniş bir iklim kuşağının yelpazesinde bulunduğunu unutmamak gerekir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye iklim değişmektedir. Büyük şehirlerde ve sonra batı bölgelerde yerleşim alanları sıkılaşmakta, çekirdek aileye doğru gidilmekte olduğundan ev metrekareleri genelde düşük olmaktadır. Batı bölgelerimizde iklim daha yumuşak olmasından dolayı dış alan kullanımı fazladır. Doğu bölgelerimizde iklim dağa soğuk olmakla birlikte ev metrekareleri büyümektedir. Burada ev kullanım alanları ve iklim şekli evlerde kullanılan halıların metrekaresini, kalınlığını önemli oranda etkilemektedir. Son yıllarda evlerde kullanılan halıların örgü malzemesi, yünün yanı sıra elyaf, naylon, polyester, saten gibi malzemeler görülmüştür. Makina halıları el halıları yün, yün orlon karışımı ve diğer malzemelerden örülmeye başlanmıştır. Evlerin zeminlerinde ısınma ve soğutmada izolasyon malzemesi gibi kullanılan halıların ev eşyaları arasındaki yeri çok önem arz etmektedir. Bu halılar, seçimlerinden başlayan süreçle hayat kalitemizi etkiler. Halılar bize sağlıklı yaşam alanları sunmakla birlikte eğer temizliğine gerekli önem gösterilmezse yaşam kalitemizi ciddi anlamda sağlık sorunları oluşturarak düşürür. Halıların Temizliği, geçmiş dönemlerde silme ki; kiri halıya gömer ve kurumamış ortam sunarak bakterilere yeni yaşam alanları açar, kapı önü ve balkonlarda yıkama şeklindeydi. Günümüzde halılar modern tesislerde halı yıkama makinaları ile yıkanmaktadır. Halı yıkama makinasıçeşitleri elde kullanılan halı yıkama makinası ve otomatik halı yıkama makinası başlıkları altında irdelenebilir. Halı yıkama makinası, Otomatik olmayan halı yıkama makinası, halının fırçalanması, halının sıkılması ve halı yıkama ve kurutma makinası ile işlem yapıldıktan sonra hav alma makinaları ile halıda kalan havların vakumlanması şeklindedir. Gelişen teknoloji, artan rekabet her sektörde olduğu gibi halı yıkama sektöründe de işletmecileri düşük maliyet yüksek kalite yatırımına yönlendirmiştir. Makineleşme sektörlerin gelişiminde yadsınamaz bir gerçektir. Otomatik halı yıkama makinası, son yıllarda hızla artmaktadır. Bantlı ya da tezgah tipi otomatik halı yıkama makinaları ve yere kurulan raylı sistem halı yıkama makinası da denen otomatik halı yıkama makinasıçeşitleri mevcuttur.. Ancak bantlı sistem halı yıkama makinalarının bazı handikapları nedeniyle yayılma hızları düşük kalmıştır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
Halının tek sefer geçme ile halı yıkama makinası ile temizlenmesini beklemek çok doğru bir beklenti değildir.
Raylı sistem halı yıkama makinası hakkında vurgu yapmak gerekirse, bantlı sistem daha büyük hızla yaygınlaşmaktadır.
Tekrarlı yıkama yaması, halıların havuzlamak zorunda olmaması, makinanın çalışırken başında bir personelinin bekleme zorunluluğunun olması, satın alma maliyeti ve vadesi, raylı sistemi avantajlı kılmıştır. Halılar belli bir kullanımdan sonra kirlenmenin yanında dibe çöken toz, kum, toprak halının üzerinde dolaşıldıkça dipten erimesine neden olur. Bunun yanında, halı keçeleşir ve halı tüyleri yutar. Elde kullanılantemizlik makinaları ile yapılan halı yıkama işleminde insana ve dikkate dayalı bir yıkama işlemi olduğundan, atlama yapılabilir. Baskı kuvveti değişken olabildiğinden halı diplerine çöken toz, kir halıdan çıkartılamayabilir. Halı Yıkama sektöründe eleman yönetimi oldukça zordur. Sezonluk iş olarak görülen halı yıkama işinde sıklıkla personel değişimi olur. Bu da elde edilen işçiliğin ve yıkama kalitesinin sürekli değişmesi demektir.