Halı temizliği, yerinde halı yıkama ve halı yıkama tesislerinde halı yıkama şeklinde iki şekilde yapılmaktadır.

Halı yıkama makinası çeşitleri deda bu gruplara paralel olarak gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yerinde halı yıkamada kullanılan halı yıkama makinası modelleri, nispeten daha hafif taşımaya uygun makinelerden seçilebilmektedir. Yerinde halı yıkamalarda su, deterjan seçimi ve kullanım oranı, vakum seçimi gibi kriterler de önem kazanmıştır.

Halı yıkama makinası grubu, temizlik makinaları içerisinde ticari amaçlı olarak en yaygın kullanılan gruptur. Halı yıkama makina fiyatları işletme kapasitesine göre yapılacak seçimle belli olabilir. Bugün 100 TL ile 35.000 TL arasında seçim yapmak da, bu yelpazeyi 100.000 TL ye kadar genişletmek de mümkün.
Otomatik makinelerin avantajları

Eski yöntem ile halı yıkamada, işçi ve malzeme maliyeti artar. Fakat otomatik halı yıkama makinalarında bu olabilecek en düşük seviyeye gelir.
Yine eski yıkama yöntemlerinde aslında halılar tam anlamıyla temizlenmez. Sadece kir halının daha iç kısımlarına itilir. Bu da halının ömrünü azaltır.
Otomatik makinelerimizde özel olarak uzun süreli ve kalıcı halı parfümü seçeneği bulunduğundan, rakiplerinizden her zaman bir adım önde olacaksınız.
Makinelerin kullandığı kimyasal maddeler doğaya hiç bir şekilde zarar vermezler.

Makinelerin Çalışma Sistemi

1-Yıkanacak olan halı yıkama platformuna yerleştirilir.
2-Halı yerleştirildikten sonra kontrol panelinden deterjan ile yıkama süresi, fırçalama süresi ve durulama süresi ayarlanır.
3-Makine çalıştırılır.
4-Ayarlanan süre kadar (ortalama 4-5 dk.) sıkma makineniz ile daha önce yıkadığınız halılarınızı kurutabilirsiniz.

Halı Yıkama Makinaları

Halı temizliği, yerinde halı yıkama ve halı yıkama tesislerinde halı yıkama şeklinde iki şekilde yapılmaktadır. Halı yıkama makinelerinde bu gruplara paralel olarak gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yerinde halı yıkamada kullanılan halı yıkama makinaları, nispeten daha hafif taşımaya uygun makinelerden seçilebilmektedir. Yerinde halı yıkamalarda su, halı yıkama deterjanı seçimi ve kullanım oranı, vakum seçimi gibi kriterler de önem kazanmıştır. Halı yıkama makinaları, temizlik makinaları içerisinde ticari amaçlı olarak en yaygın kullanılan gruptur. Halı yıkama makinası fiyatları işletme kapasitesine göre yapılacak seçimle belli olabilir. Bugün 100 TL ile 35.000 TL arasında seçim yapmak da, bu yelpazeyi 100.000 TL ye kadar genişletmek de mümkündür.

Halı yıkama sektörüne girerken ülkemizin çok geniş bir iklim kuşağının yelpazesinde bulunduğunu unutmamak gerekir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye iklim değişmektedir. Büyük şehirlerde ve sonra batı bölgelerde yerleşim alanları sıkılaşmakta, çekirdek aileye doğru gidilmekte olduğundan ev metrekareleri genelde düşük olmaktadır. Batı bölgelerimizde iklim daha yumuşak olmasından dolayı dış alan kullanımı fazladır. Doğu bölgelerimizde iklim dağa soğuk olmakla birlikte ev metrekareleri büyümektedir. Burada ev kullanım alanları ve iklim şekli evlerde kullanılan halıların metrekaresini, kalınlığını önemli oranda etkilemektedir. Son yıllarda evlerde kullanılan halıların örgü malzemesi, yünün yanı sıra elyaf, naylon, polyester, saten gibi malzemeler görülmüştür. Makina halıları el halıları yün, yün orlon karışımı ve diğer malzemelerden örülmeye başlanmıştır. Evlerin zeminlerinde ısınma ve soğutmada izolasyon malzemesi gibi kullanılan halıların ev eşyaları arasındaki yeri çok önem arz etmektedir. Bu halılar, seçimlerinden başlayan süreçle hayat kalitemizi etkiler. Halılar bize sağlıklı yaşam alanları sunmakla birlikte eğer temizliğine gerekli önem gösterilmezse yaşam kalitemizi ciddi anlamda sağlık sorunları oluşturarak düşürür. Halıların Temizliği, geçmiş dönemlerde silme ki; kiri halıya gömer ve kurumamış ortam sunarak bakterilere yeni yaşam alanları açar, kapı önü ve balkonlarda yıkama şeklindeydi. Günümüzde halılar modern tesislerde halı yıkama makinaları ile yıkanmaktadır. Halı yıkama makinasıçeşitleri elde kullanılan halı yıkama makinası ve otomatik halı yıkama makinası başlıkları altında irdelenebilir. Halı yıkama makinası, Otomatik olmayan halı yıkama makinası, halının fırçalanması, halının sıkılması ve halı yıkama ve kurutma makinası ile işlem yapıldıktan sonra hav alma makinaları ile halıda kalan havların vakumlanması şeklindedir. Gelişen teknoloji, artan rekabet her sektörde olduğu gibi halı yıkama sektöründe de işletmecileri düşük maliyet yüksek kalite yatırımına yönlendirmiştir. Makineleşme sektörlerin gelişiminde yadsınamaz bir gerçektir. Otomatik halı yıkama makinası, son yıllarda hızla artmaktadır. Bantlı ya da tezgah tipi otomatik halı yıkama makinaları ve yere kurulan raylı sistem halı yıkama makinası da denen otomatik halı yıkama makinasıçeşitleri mevcuttur.. Ancak bantlı sistem halı yıkama makinalarının bazı handikapları nedeniyle yayılma hızları düşük kalmıştır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
Halının tek sefer geçme ile halı yıkama makinası ile temizlenmesini beklemek çok doğru bir beklenti değildir.
Raylı sistem halı yıkama makinası hakkında vurgu yapmak gerekirse, bantlı sistem daha büyük hızla yaygınlaşmaktadır.
Tekrarlı yıkama yaması, halıların havuzlamak zorunda olmaması, makinanın çalışırken başında bir personelinin bekleme zorunluluğunun olması, satın alma maliyeti ve vadesi, raylı sistemi avantajlı kılmıştır. Halılar belli bir kullanımdan sonra kirlenmenin yanında dibe çöken toz, kum, toprak halının üzerinde dolaşıldıkça dipten erimesine neden olur. Bunun yanında, halı keçeleşir ve halı tüyleri yutar. Elde kullanılantemizlik makinaları ile yapılan halı yıkama işleminde insana ve dikkate dayalı bir yıkama işlemi olduğundan, atlama yapılabilir. Baskı kuvveti değişken olabildiğinden halı diplerine çöken toz, kir halıdan çıkartılamayabilir. Halı Yıkama sektöründe eleman yönetimi oldukça zordur. Sezonluk iş olarak görülen halı yıkama işinde sıklıkla personel değişimi olur. Bu da elde edilen işçiliğin ve yıkama kalitesinin sürekli değişmesi demektir.

Hizmet sektöründeki olumlu gelişmeler, halı yıkama, ev temizliği ve inşaat sonrası temizlik gibi dallarda hem daha fazla tüketiciye ulaşılmasını sağlamış, hem de sunulan hizmetin kalitesini artırmıştır. Halı yıkama makinalarına paralel olarak halı sıkma makinaları da ciddi gelişmeler göstermiştir. Halı sıkma makinaları, halı yıkama tesislerinin gelişiminde çok önemli rol oynamıştır. Halı kurutma işlemi, sıkma makinaları gelişmeden önce vakum makinalarıyla yapılmakta idi. Bu işlemde halı yerde iken iki ya da üç motorlu ıslak kuru süpürücüler ile ve vakum makinalarına takılan halıdan su vakumlama aksesuarı ile halıdan su emilirdi. Ancak halının dip kısmındaki su emilemezdi. Halıya bastırılarak yapılan vakum işi ciddi güç gerektiren dikkate dayalı ve çok zaman alan bir işti. Halının vakum yoluyla kurutulması yüksek adetli halı yıkama tesislerinde kullanılamaz duruma geldi.

Halı Sıkma makinasının yaygın kullanımına geçildikten sonra halıdan suyun vakumlanması yöntemi bugün artık yerinde halı ve koltuk yıkamalarda aktif olarak kullanılmaktadır. Halı sıkma makinalarında ilk kullanılan modeller tambur tipi halı sıkmalardır. Bunlara sahada santrifüj halı sıkma da denmektedir. Bu tip halı sıkma makinasında 1.2m çapında bir tambur mevcuttur. Bu tambur yatay olarak yataklanmaktadır. Makina üçayak üstünden yere sabitlenmekteydi. İç tambur ve dış gövde tamamen brom çelik seçilirdi. 15 KW gücünde güç kaynağı kullanılırdı. Tambur tipi halı sıkmalarda motor kalkışı yıldız üçgen olarak bağlanır. Makina kalkışta aşırı elektrik çektiğinden bu sistem kullanılır. Tambur tipi halı sıkma makinasına halılar tek tek yerleştirilemez. Halılar katlanarak toplanır. Yassı hale getirilir ve tambura karşılıklı olarak yerleştirilir. Bu yerleştirme iki kişiyle yapılır. Halı kurutma makinasına halılar karşılıklı yerleştirilir ve aynı ölçüde halıların karşılıklı yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Amaç merkez kaçın dengelenmesini sağlamaktır. Eğer halılar halı sıkma makinası dengeli koyulmaz ya da tambura tam yaslanmaz ise halılar katlanma yerinden patlayabilir. Tambur tipi halı kurutma makinasına yerleştirilmesi çok işçilik gerektirir. Halılar katlama yerlerinden, doğru yerleştirilse bile halının eskilik durumuna göre patlayabilir. Bugün tambur tipi halı sıkma makinası daha küçük ölçülerde halen tek tük de olsa halen üretilmektedir.

Bu tür temizlik makinaları şuanda daha çok battaniye-yorgan sıkma makinası olarak kullanılmaktadır. Tambur tipi halı sıkma makinalarının ergonomik zorluklarının yanında yüksek üretim maliyetleri de bu makinanın rantabllarını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle boru tipi halı sıkma makinası, boru tipi santrifüj boru tipi halı kurutma makinası olarak değişik varyasyonlarla isimlendirilen yeni kuşak halı sıkma makinaları hızla türemiştir. Halı sıkma makinasının üretiminde malzeme seçim ve ölçü kriterlerinde şunlar göz önüne alınır:

İç tambur malzemesi
Dış tambur malzemesi
İç tambur çapı
İç tambur kalınlığı

Halı Sıkma Makinası Gelişim Süreci -1 Halı sıkma makinası kullanımı son üç yılda çok artmıştır. Bunun nedenlerine gelmeden önce halının kurutma işlemini firmalar ya da kişiler nasıl yapardı incelemekte fayda var. Klasik halı kurutma şekli, halının asılması suretiyle olurdu. Elde fırçayla ya da halı yıkama makinası ile yıkanan halılar bir yerden sarkıtılır ya da askılıklara asılırdı. Asılan halıdan sular süzer, daha sonra da süzemeyen suyun buharlaşması beklenirdi. Süzen suda kimyasal kalıntıları, kir kalıntıları, püskül ya da overlok kısmında kirli görüntüye neden oluyordu. Halı sıkma makinası kullanımına gelinmeden, asma işleminden sonra, halı yıkama makinası ile vakum yapılırdı. Burada amaç, halıdan fazla suyu ve deterjan kalıntılarını vakumlu temizlik makinası ile almaktı. Çok zahmetli bir iş olmasına rağmen, halı kurutma da zamanın kısalması için bir başlangıçtı. Gelberi ile halının üzerindeki fazla su sıvazlanıyor vakumlu temizlik makinası ile de vakumlanıyordu. Gerek işçiliğin fazlalığı, gerek zorluğu, gerek halıda kalan köpüğün vakum motorlarının yanmasına sebep olması, gerek hedeflenen verimli süreye yaklaşılamaması başka arayışlara neden olmuştur. Halı sıkma makinası olarak ilk ortaya çıkan örnek, tambur tipi halı sıkma makinası idi. Bunlara kazan tipi halı sıkma makinası da denirdi. Maksimum 1,2 metre çapında bir tambur, ortalama 15 kWatt gücünde motorla çevrilirdi. Kalkış yıldız üçgen bağlantı ile yapılırdı.15 santimetre genişliğinde kâğıt gibi katlanan halılar, aynı ölçü ve kalınlıkta halılar karşılıklı yerleştirmeye özen gösterilerek halı sıkma makinası içerisine yerleştirilmesi gerekirdi. Bu yerleştirme şekli bir tercih değil zaruri yetti. Tambur tipi halı sıkma makinası, eğer merkezkaç ağırlığı karşılıklı olarak dengelenmezse, tona varan ağrılığına aldırmaz dengesiz merkezkaç yüzünden alır başını giderdi.

Halı yıkama makinası ve halı yıkama tesisleri bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde, temizlik firmaları halı yıkama işini ağırlıklı olarak yerinde halı yıkama olarak yaparlardı. Yerinde halı yıkamalarda kullanılan halı yıkama makinası türleri, süpürücü özellikli halı yıkama makinası profesyonel halı yıkama makinası tipleriydi. Geniş metrajların olduğu işlerde ise sert zemin ovma ve cilalama makinası diye adlandırılan halı yıkama makinası kullanılırdı. Halı yıkama makinası olarak, uzun yıllar süpürücü özellikli halı yıkama makinası kullanıldı. Profesyonel tiphalı yıkama makinası yanında fiyat uygunluğu bu temizlik makinası çeşidinin kullanımını yaygınlaştıran en önemli nedendi. Hatta uzun yıllar temizlik firmaları ev tipi halı yıkama makinasıile bu hizmeti vermişlerdi. Süpürücü özellikli halı yıkama makinası, hem süpürge hem de halı koltuk yıkama makinası özelliği taşıyan bir temizlik makinası çeşididir. Bir vakum motoru ve bir püskürtme motoru, iki vakum motoru, bir püskürtme, üç vakum motoru ve bir püskürtme ana teknik gruplara ayrılabilir. Bir artı bir ve iki artı bir halı yıkama makinası çeşidinde kullanılan su motorları titreşim karakterli su motorlarıdır. Üç artı bir motorlu halı yıkama makinası içerisinde kullanılan su motoru ise, santrifüj karakterli 0.5 kwat değerinde bir su motorudur. Kesintisiz yirmi dört saat çalışabilir. Susuz çalışmaya mukavemet gösterebilir.

Halı sıkma makinası çeşitlerinden, tambur tipi halı sıkma makinası taşıdığı olumsuzluklar nedeniyle fazla tercih edilmez durumdadır. Satın alma maliyetinin yüksek olması, halıların azıcıkta olsa dengesiz yerleştirilmesi, eski olması durumlarında halı zayi olmakta ve müşteriye bu yenilenerek temin edilmekte idi. Halı bu çeşidi işletmelerde çok yer kaplamakta idi, halıların yerleştirilmesinde dengenin tutturulmaya çalışılmasının dışında, yerleştirme işi için en az iki personel gerekli idi. Yukarıda belirtilen olumsuz nedenler sebebi ile tambur tipi halı sıkma makinası ya da diğer adıyla kazan tipi halı sıkma makinaları pek yaygınlaşamadı. Halı sıkma makinası ilk modellerinden olan, tambur tipi halı sıkma makinesi neden sonra, halıların tek tek sıkıldığı, rulo tip halı sıkma makinası da denen, boru tipi halı sıkma makinaları gelişti. Merdiven altı firmalardan, temizlik makinaları sektöründe öne çıkmış kurumsal firmalara kadar, değişik malzeme ve teknik seçimlerle boru tipi halı sıkma makinası üretimi yapılmaktadır.Halı sıkma makinası fiyatları, seçilen malzeme kalitesi, kullanılan üretim teknikleri, makinanın kullanım ömrünün uzunluğu için yapılan teknolojik ilavelere göre değişmektedir.

Temizlik makinaları içerisinde süpürücü özellikli halı yıkama makinası çeşidi, uzun yıllar ve halen temizlik firmaları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Profesyonel tip halı yıkama makinası grubu, temizlikmakinaları içerisinde eskiden de kullanılmakla birlikte son yıllarda daha da yaygınlaşmıştır. Bunlarda yerinde halı yıkamalarda kullanılmaktadır. Sıcak sulu halı yıkama makinası, sıcak sulu halı koltuk yıkama makinesi, buharlı halı yıkama makinası , buharlı halı koltuk yıkama makinası gibi kategori adları ile adlandırılan temizlik makinaları içerisindedir. Son yıllarda halı yıkama tesislerinin artması ile kullanılan halı yıkama makinası modelleri de değişiklik göstermeyi başlamıştır. Halı yıkama tesislerinde, halıyıkama makinası olarak, ağırlıklı fırçalama makinaları kullanılmaktadır. Bunların elle kullanılanları, manuel olarak kullanılan tezgâh tipi olanları, tam otomatik bilgisayarlı olanları mevcuttur. Tam otomatik tezgâh tipi olan temizlik makinaları her geçen gün artmaktadır. Halı yıkama işleminde kullanılan yardımcı ekipmanları da halı yıkama makinası grubunda değerledir isek, basınçlıyıkama makinası, otoyıkama makinası, halının püsküllerini yıkamada kullanılmaktadır .Hav alma makinası olarak, döner fırçalı geniş alan süpürme temizlik makinaları kullanılmaktadır. Yerinde halı yıkamalarda ise son yıllardabuharlı yıkama makinası ağırlık kazanmıştır.

Yaşam alanlarının sıcaktan, soğuktan izolesi, estetik kaygı gibi birçok nedenle hayatımızda yer alan halıların temizliği günümüzde, dünyada ve ülkemizde halı yıkama sektörü olarak gelişmiştir ve gelişmeler devam etmektedir. Avrupa’ ya baktığımızda genelde duvardan duvara halı kullanılırken ülkemizde ve daha doğuya doğru gidildikçe parça halı kullanım kültürünün arttığı görülmektedir. Parça halı ülkemizde çok kullanılmaktadır. Parça halı kullanımı ülkemizde yoğun olduğundan bu halıların temizliği ile ilgili teknolojiler ülkemizde daha fazla gelişmiştir.Halı yıkama makinası, kullanım yerine göre birçok şekilde üretilir. Bu temizlik makinaları esasen halı yıkama makinaları olarak adlandırılsa da, halı koltuk yıkama makinası olarak adlandırılan gruplarda mevcuttur Halı yıkama makinası denince akla mekanik olarak, fırçalama, ovalama ve vakumlama işlemi gelir. Esasen bu üç hareket temizlik makinaları için ana fiziksel kategorilerdir. Sektörel gelişime baktığımızda, halı yıkama işlemi, temizlenecek yüzeye temizleyici sıvının püskürtülmesi, belirli bir ovalamadan sonra geri emilmesi şeklindedir. İster yerinde halı yıkama olsun, ister yerinden alınarak yapılan yıkamalarda olsun, tercih edilentemizlik makinaları sistemi halı yıkama makinası olarak bu idi. Daha sonra, suyun geri emilme işçiliğinin zorluğu, emilememesi durumunda kusma olarak adlandırılan işçilik hataları, kuru köpükle yıkama yapabilen halı yıkama makinaları gelişimine ve tercihine neden oldu. Gelişen sağlık bilinci kimyasal kalıntılarının hijyen sağlasa bile sağlıksız olduğunu ortaya çıkardı. Suyla, buharla ve vakumla yapılan halı ve tekstil yüzey temizliği sağlık nedenleri ile tercih edilir oldu.

Halı süpürme ve halı yıkama işlemi istenilen temizlik hedefineulaşmak için birbirini tamamlayan işlerdir. Halı süpürme işlemi halı yıkama işleminden önce de yapılır sonrada yapılır. Halı yıkama makinaları , profesyonel tip , ısıtıcılı, buharlı olan halı yıkama makinaları ve süpürme özellikli halı yıkama makinaları olarak endüstriyel kullanımdaki halı yıkama makinaları olarak sayabiliriz. Sert zemin ovma ve yıkama makinaları olarak adlandırılan grupta halı yıkama makinası olarak sayabilmek mümkündür .

Biz bu yazımızda süpürücü özellikli halı yıkama makinalarını incelemeye çalışacağız. Halı süpürme ve halı ,koltuk yıkama işlemini bir arada yapabilirler.Evlerde kullanılan halı koltuk yıkama makinaları ev tipi halı yıkama makinası olarak adlandırılır.

Bu grup halı yıkama makinaları , süpürme özelliği olması açısından çok yönlü makinalardır. Ana özellikleri kirli su tank kapasitesi, temiz su tank kapasitesi, vakum motoru gücü,vakum motoru sayısı, , su motoru gücü ve su motoru karakteri,kirli su kazanının krom çelik ya da plastik olması gibi kriterler altında incelenebilir.

50 litre kazan kapasiteli halı yıkama makinası modelinde tek vakum moru kullanılmaktadır.

60 litre kazan kapasiteli halı yıkama makinası modelinde iki adet vakum motoru kullanılmaktadır.

75 litre kazan kapasiteli olan halı yıkama makinası modelinde üç adet vakum motoru bulunmaktadır.

Kullanılan vakum motorları , çift fanlı ,by-pass lı vakum motorlarıdır.